III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL-KONKURS "DZIECI PLANETY"
III Międzynarodowy festiwal-konkurs dla dzieci i młodzieży twórczości "Dzieci planety"
27 kwietnia - 01 maja 2018 roku, Brześć, Białoruś.

 

Festiwal-konkurs "Dzieci Planety" zaprasza do miasta Brześć, w południowo-zachodniej części Białorusi, tuż przy granicy z Polską. Brześć — miasto z bogatą i długą historię. Teraz jest na samym skrzyżowaniu z terenów Unii europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw, w pobliżu miejsca, gdzie zbiegają się granice trzech państw — Białorusi, Ukrainy i Polski. Brześć jest jednym z najważniejszych centrów kulturalnych i historycznych na Białorusi. Oprócz konkursowych występów goście festiwalu mogą odwiedzić liczne zabytki miasta lub poświęcić cały dzień na wycieczkę do Puszczy białowieskiej, włączonej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Festiwal-konkurs "Dzieci Planety" - to okazja, aby pokazać swoją kreatywność, podzielić się swoimi osiągnięciami i zdobyć nowych przyjaciół.

ORGANIZATORZY FESTIWALU:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Społeczne "BLAGOTVORITIELNOST DIETIAM", Brześć, Białoruś.

Brzeski miejski komitet wykonawczy.

Zarządzanie sportu i turystyki Brzeskiego komitetu wykonawczego.

Brzeski uniwersytet państwowy imienia A. S. Puszkina.

Brzeski teatr dramatu nazwy Leninowskiego komsomołu Białorusi.

Biuro podróży "ATIR", Brześć, Białoruś.

CELE FESTIWALU:

 • ·wyjawienie i rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży;

 • ·dzielenie się twórczymi osiągnięciami i doświadczeniem z uczestnikami z różnych krajów świata, popularyzacja twórczości młodych talentów;

 • · stworzenie stałej platformy dla komunikacji kreatywnych dzieci w środkowej Europie;

 • ·utrzymanie i rozwój kultur narodowych;

 • ·ogólnoeuropejska współpraca poprzez kulturę i kreatywność;

 • ·podwyższenie umiejętności zawodowych i kwalifikacji kierowników zespołów twórczych;

 • ·nawiązanie kontaktów twórczych między zespołami i ich kierownikami, wzmocnienie stosunków międzynarodowych;

 • ·rozszerzenie współpracy humanitarnej organizacji twórczych.

CZAS TRWANIA

27.04 - 01.05.2018

MIEJSCE

Brześć, Białoruś

MOŻLIWE ZABAW

Brzeski teatr dramatu imienia Leninowskiego komsomołu Białorusi.

Brzeski uniwersytet państwowy imienia A. S. Puszkina.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Brześć.

Brzeski obwodowy muzeum regionalne.

NOMINACJI, FORMY I KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:

CHOREOGRAFIA

 

klasyczny i neoklasyczny balet

sportowy taniec

nowoczesna choreografia (modern dance, jazz dance, itp.)

balowy taniec

 

Hip-Hop i wszystkie rodzaje street dance

dziecięcy taniec (do 6 lat, zespoły)

ludowa choreografia, stylizowany taniec ludowy

 

Grupowe kategorie uczestników:

solo, duet, zespół

Kategorie wiekowe uczestników:

do 6 lat, 7-12 lat, 13-16 lat, 17-21 rok.

Kryteria oceny występów:

 • Technika - synchronizacja wykonania i złożoność elementów;
 • Choreografia - kompozycyjne budowanie;
 • Muzyka - odpowiedniość materiału muzycznego i choreograficznych zasad;
 • Wygląd – odpowiedniość ubrania i choreograficznych zasad;

WOKAL

 • akademicki wokal;
 • estradowy wokal (pop, rap, jazz, soul, fank, itp.)
 • ludowy;

Grupowe kategorie uczestników:

solo, duet, zespół (3-7 osób), chór (8 i więcej osób).

Kategorie wiekowe uczestników:

do 6 lat, 7-12 lat, 13-16 lat, 17-21 rok.

Kryteria oceny występów:

 • wokalne umiejętności, barwa, natężenie głosu;
 • złożoność repertuaru, zgodność z repertuaru i wokalnie możliwości uczestnika, oryginalność, widowiskowość, umiejętności aktorskie, umiejętności artystyczne;
 • sceniczna kultura, odpowiedniość ubrania;
 • umiejętności techniczne, praca z mikrofonem.

GRA NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH:

fortepian

ludowe instrumenty

instrumenty strunowe

dęte i perkusja

Grupowe kategorie uczestników:

solo, duet, trio, zespół, orkiestra.

Kategorie wiekowe uczestników:

do 9 lat, 10-14 lat, 15-17 lat, 18-21 rok.

Kryteria oceny występów:

muzykalność, mistrzostwo, kultura dźwięku, zrozumienie stylu, artystyczna interpretacja utworu, dobór repertuaru, artyzm.

ORYGINALNY GATUNEK

wszystkie rodzaje sztuki cyrkowej, z wyjątkiem: występy ze zwierzętami, używania ognia, akrobatyka powietrzna.

Grupowe kategorie uczestników:

poszczególne uczestnicy i zespoły

Kategorie wiekowe uczestników:

do 6 lat, 7-12 lat, 13-16 lat, 17-21 rok.

Kryteria oceny występów:

 • synchronizacja wykonania i złożoność elementów;

 • kompozycyjne budowanie występu;

 • zgodność materiału muzycznego;

 • zgodność ubrania;

TEATRALNE UMIEJĘTNOŚCI I TEATRY MOD

artystyczne czytanie

teatr lalek

teatralno-estradowa miniatura

teatr mody

musical

wiodące (TV, radio, pokaz...)

Grupowe kategorie uczestników:

poszczególne uczestnicy i zespoły

Kategorie wiekowe uczestników:

6-10 lat, 11-15 lat, 16-21 rok.

Kryteria oceny występów:

stworzenie wymownego obrazu, artyzm, emocjonalne nasycenie, dykcja.

MALOWNICZE SZTUKI, SZTUKI RZEMIOSŁA, TWÓRCZOŚĆ ZDJĘCIA

(poszczególne uczestnicy i szkoły-studio)

akwarela

tempera

olej

ołówek

pastel

zdjęcie

 

Kategorie wiekowe

5-9 lat, 10-14 lat, 15-17 lat, 18-21 rok

Zgłaszane do konkursu prace mogą być wykonane w dowolnym gatunku, technice i w dowolnym formacie, ale nie więcej formatu A1.

Uczestnicy reprezentują od jednej do dwóch zakończonych prac, koniecznie wykonane w papierowy passepartout w kolorze białym, o szerokości 40 mm.

Na pierwszej stronie każdej pracy należy umieścić etykietę z danymi:

 • ·Imię, NAZWISKO i wiek autora,

 • ·tytuł pracy, materiał i technika wykonania,

 • ·Imię i NAZWISKO nauczyciela (jeśli istnieje),

 • ·nazwa instytucji (jeśli istnieje).

Wszystkie koszty związane z udzieleniem eksponatów (transport, ubezpieczenie, wynajem dodatkowego sprzętu) i umieszczenie eksponatów na wystawie-konkursie płatne przez uczestnika.

Kryteria oceny:

twórcza osobowość, znajomość wybranej techniki, rozwinięcie wybranego tematu, jednolitość pomysłu i udane wykonanie, nietradycyjne zastosowanie znanych materiałów, narodowe osobliwośći rzemiosła (rzemiosła artystycznego).

JURY FESTIWALU-KONKURSU:

Składa się z działaczy kultury, przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych i działaczy społecznych. Decyzje jury dyskusji nie podlegają i członkami jury dla poszczególnych kierowników i opiekunów nie będą komentowane dodatkowo. Lista członków jury nie nie zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem festiwalu.

FINANSOWANIE FESTIWALU-KONKURSU:

Realizowane jest ze środków pozabudżetowych i innych źródeł, nie zakazanych przez prawo Republiki Białoruś.

CZASOMIERZ WYSTĘPÓW, KOSZT UDZIAŁU:

Dodatkowe informacje:

Koszt zakwaterowania, wyżywienia uczestników link

Koszt obsługi turystycznej link

skład artystów

cena

liczba występów

czasomierz

wokalista

50 RB

2 maksymalnie

7 minut maksymalnie

duet/ za osobę

50 RB

2 maksymalnie

7 minut maksymalnie

zespół 3-10 osoba/za osobę

30 RB

2 maksymalnie

7 minut maksymalnie

zespół11-24 osoba/za osobę

24 RB

2 maksymalnie

7 minut maksymalnie

zespół >25 osób/za osobę

20 RB

2 maksymalnie

7 minut maksymalnie

artyści

40 RB

2 pracy maksymalnie

 

fotografowie

40 RB

2 pracy maksymalnie

 

* Uczestnicy/zespoły, które chcą wziąć udział w Festiwalu-Konkursie w dodatkowej kategorii, acą ponownie opłatę za udział w całci.

* W przypadku naruszenia czasomierzu występ uczestnika może być przerwany, uczestnik może być zdyskwalifikowany.

W cenę są wliczone:

udział w Festiwalu-

Konkursie w jednej kategorii

praca członków jury

dyplom międzynarodowego wzoru

każdemu uczestnikowi

praca organizatorów

puchar dla laureatów i posiadaczowi Grand prix

praca techników oświetlenia,

praca techników dźwięku

wynajem technicznej podstawowej aparatury

 

 System oceniania i przeprowadzenie części konkursowej

UWAGA! Czas na próbę nie wyróżnia się. Organizatorzy nie zapewniają klas i sale do podgrzewania uczestników, uczestnicy muszą przychodzić przygotowani.

Część konkursowa ma podstawę kwalifikacji. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom z podaniem stopnia, zajętym na podstawie średnio-osiągniętego wyniku.

Wszyscy uczestnicy będą oceniane na podstawie ich wieku i twórczej kategorii. Oceniane są: technika wykonania, trudność wybranego występu, indywidualne podejście do interpretacji występu, sposób wykonania i osobisty styl.

W każdej twórczej kategorii członkowie jury oceniają w 10 punktowej systemu (oblicza się średnią wszystkich członków jury).

W przypadku kilku występów w jednej kategorii, do podsumowania wybiera się występ, którzy otrzymał najwyższą ocenę.

W zależności od uzyskanego wyniku dla wszystkich uczestników zostaną przyznane następujące stopień i nagroda:

GRAND PRIX

Dyplomant I, II, III stopnia

Laureat I, II, III stopnia

Uczestnik

Niezależnie od twórczej kategorii, członkami jury zostanie wybrany najlepszy uczestnik / zespół, który otrzyma GRAND PRIX.

*Organizatorzy ani w jaki sposób nie związane z pracą członków jury i nie mogą wpływać na ich rozwiązanie. Decyzja członków jury dyskusji nie podlega. Wyniki uzyskane oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej www.chtoch.org w dziale "raporty" po zakończeniu konkursu.

*Wśród wszystkich uczestników i zespołów, niezależnie od aktualnego punktu organizatorami konkursu zostaną wybrane najlepsze z uczestników do występów na ostatnim koncercie Festiwalu(Galla-koncercie).

• Podczas konkursowego słuchania i oglądania w sali mogą przebywać opiekunowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy chętni, tylko w przypadku zachowania absolutnej ciszy. W przypadku naruszenia tego punktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwrócenia się do wszystkich obecnych zwolnić salę.

Wymagania

 • Uczestnik / zespół zobowiązuje się wysłać w pełni wypełnione we wszystkich polach zgłoszenie ( z podaniem adresu i numeru telefonu osoby kontaktowej) organizatorom na сhtoch.by@gmail.com. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik / zespół automatycznie zgadza się z każdym punktem tej pozycji. Mile widziane zdjęcia i materiał wideo uczestników, dla lepszej organizacji koncertu galowego.

 • Dla uczestników korzystających z akompaniament (fonogram) istnieją specjalne warunki: 1 kopia bazy muzycznej przysługuje organizatorom z wyprzedzeniem, w formacie MP3 za pośrednictwem poczty elektronicznej (сhtoch.by@gmail.com). Należy jasno i czytelnie podać nazwę wykonawcy/zespołu, kategorię, nazwa tworu, itp.. Druga kopia bazy muzycznej powinna być zapisana na flash-nośniku i musi być przy sobie u uczestników w konkursie i na ostatnim koncercie Festiwalu.

 • Akompaniament (fonogram) należy wysłać przez e-mail : сhtoch.by@gmail.com do 31.03.2018. Uczestnik, który nie wysłał wcześniej akompaniament (fonogram), nie jest w stanie uczestniczyć;

 • Uwaga! W części konkursowej Festiwalu podział między występami dostępna tylko dla nominacji choreografia i teatr mody. Wszyscy uczestnicy wykonują 2 utwory jeden po drugim. Występy zostaną włączone do programu w takiej kolejności, jak są one podane w zgłoszeniu.

 • Podczas występów kategorycznie nie wolno używać akompaniament (fonogram) głosowe ( wyjątek : w kategorii choreografia i teatry mody).

 • Termin przyjmowania zgłoszeń - 31.03.2018. Termin płatności - do 31.03.2018.

 • Opłacona uczestnikami wpłata nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Wyjątek stanowi anulowanie rezerwacji imprezy przez organizatora z powodu braku minimalnej liczby uczestników, w tym przypadku, wszystkie otrzymane płatności zostaną zwrócone uczestnikom nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

 • Każdy uczestnik i każdy opiekun zobowiązany jest zarejestrować się do udziału i obecności na imprezie. Uczestnicy, którzy nie dokonali rejestracji nie będą dopuszczać się do konkursu.

 • Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o wynikach konkursu i uzyskać dyplom wyjątkowo na ceremonii wręczenia nagród lub po zakończeniu imprezy. Prośby uzyskać dyplom wcześniej nie będą wykonywane przez organizatora w żadnym wypadku. W przypadku uczestników z innych regionów i krajów, a nie możliwości obecności na ceremonii wręczenia nagród, dyplom możliwie otrzymać przesłać pocztą (koszty wysyłki na koszt uczestników).

Zdjęcia i materiał wideo

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korzystania z każdego zdjęcia i wideo-materiału przysłanego przez uczestników lub zrobionego podczas Festiwalu-Konkursu według własnego uznania, bez honorariów dla uczestników.

 • Podczas prowadzenia konkursowych występów i koncertu galowego Festiwalu przez organizatorów dostępna jest usługa w postaci profesjonalnego fotografa dla uczestników. Materiał fotograficzny możliwie zakupić po zakończeniu imprezy.

Zgłoszenia na adres: сhtoch.by@gmail.com

Dopuszcza się osobiste zdjęcia/wideo fotografowanie uczestników podczas występu, nie przeszkadzając w pracy oficjalnych operatorów i fotografów na Festiwalu.

Prawa organizatorów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu, dni programu, członków jury, według własnego uznania, wyprzedzeniem uczestników.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania Festiwal nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu, w przypadku braku minimalnej liczby uczestników. W przypadku już opłaconych składek, kwota w całości zostanie zwrócona uczestnikom.

 • Organizatorzy nie ponoszą ekonomicznej i moralnej odpowiedzialności, w przypadku odmowy ze strony uczestnika do wzięcia udziału w Festiwalu. Opłacone składki za udział nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyrządzić uczestnicy siebie lub innych w trakcie pracy na Festiwalu - Konkursie.

 • Wybór uczestników, którzy wezmą udział w ostatnim koncercie festiwalu, zależy tylko od organizatorów i członków jury. Uczestnicy nie mogą wpływać na to rozwiązanie.

 • Organizatorzy z wyprzedzeniem przekazują do drukarni teksty do wydruku dyplomów, certyfikatów i wdzięcznych listów, korzystając z informacji w zgłoszeniu. W przypadku istniejących błędów, organizatorzy nie drukują drugi raz powyższy materiał i nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości informacji przekazywanych przez uczestników.

 •  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, za nieprzestrzeganie punktów niniejszego regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie.

 • Metody płatności

 • Uczestnik/zespół zobowiązuje się zapłacić składkę za udział w Festiwalu-Konkursie nie później niż do 31.03.2018, przesyłając kopię zlecenia na adres сhtoch.by@gmail.com.Zgłoszenia nie potwierdzone wpłatą będą automatycznie anulowane przez organizatora.

Koszty przelewu bankowego uczestnik bierze na siebie. Sposoby płatności:

 • gotówką w rublach (Brześć)

 • przelew w rublach

Program imprezy

 

27.04.18 – piątek Konkursowy dzień.

17.00 – Koncert i uroczyste otwarcie Festiwalu. Salut z balonów. Twórczy wieczór,,,,

30.04.18 – poniedziałek Warsztaty.

Koncert Galowy. Wręczenie Grand Prix. Salut z balonów. Twórczy wieczór,,,

28.04.18- sobota Konkursowy dzień.

Ceremonia wręczenia nagród dla uczestników. Wieczór kultury,,,

01.05.18 – wtorek Wyjazd uczestników.

29.04.18 – niedziela Konkursowy dzień.

Ceremonia wręczenia nagród dla uczestników. Wieczór kultury,,,

 

 Listy do sponsorów

 Organizatorzy gotowi przygotować oficjalne listy do sponsorów, administracji, wydziałów kultury, dyrektorów szkół, itp. z prośbą o wsparcie wyjazdu uczestników  na Konkurs.

Zakwaterowanie uczestników

Koszt zakwaterowania, wyżywienia tutaj.

Koszt obsługi turystycznej tutaj.

 Jak się zapisać

Chętni do udziału w festiwalu-konkursie muszą wypełnić Zgłoszenie udziału.

Kontakty do organizatorów

strona www : www.chtoch.org.

e-mail:zhtoch.by@gmail.com

tel., Białoruś: +375 33 388 87 73