Formularz zgłoszeniowy uczestnika festiwalu

 
Informacje o zespole
Informacje o uczestniku / wykonawcy
Informacje o uczestniku
Informacje o wystąpieniu
Osoba kontaktowa
Informacje finansowe

Skład delegacji
Dodatkowe informacje
Informacje prawne

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje wysłany przeze mnie odpowiada rzeczywistości i w przypadku jakichkolwiek zmian zobowiązuję się niezwłocznie poinformować organizatorów festiwalu.

Biorę na siebie odpowiedzialność, aby przekazać wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu festiwalu do wszystkich uczestników, osób towarzyszących i kierowników, o których mowa w niniejszym wniosku.

 
Copyright © 2017 by ATIR. Wszelkie prawa zastrzeżone.